Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Aangifteprocedure Schiphol

De aangifteprocedures op Schiphol zijn natuurlijk volledig afgestemd op de luchtvaart. Snelheid is hier heel belangrijk. Maco zorgt er voor dat de aangiftes ook correct zijn. 
 

Invoeraangiftes op Schiphol

Snel en correct
Printvriendelijke versie

Veiligheid

Voordat goederen per vliegtuig op Schiphol aankomen weet de douane al wat er in het vliegtuig zit.  Deze informatie krijgt de douane via de zogenaamde Entry Summary Declaration (ENS). De ENS is een summiere opsomming van de belangrijkste gegevens van de goederen.  Deze ENS moet bij de douane in Schiphol beschikbaar zijn:

  • Voor korte vluchten ten minste op het moment van vertrek van het vliegtuig vanaf de laatste luchthaven buiten het douanegebied van de Europese Unie.
  • Voor lange vluchten ten minste 4 uur voor aankomst op de luchthaven in het douanegebied van de Europese Unie.

De douane moet deze gegevens dus snel verwerken.

Afhandeling

Door de invoering van de nieuwe Union Customs Codde (UCC), in het Nederlands Douane Wetboek van de Unie (DWU), gaat de goederenafhandeling op Schiphol fundamenteel veranderen.  Lees hieronder hoe het oude systeem functioneert en hoe het nieuwe waarschijnlijk er gaat uitzien. U kunt ook onze pagina over de veranderingen van CDW naar DWU bekijken voor de meest recente infromatie.

Documentloos Goederen Volg Systeem (DGVS)

Schiphol is een zogenaamde vrije zone, dat wil zeggen dat de goederen in deze zone onder douanecontrole staan, maar dat niet alle gegevens van de goederen specifiek bekend zijn bij de douane.  De vrije zone is in twee delen gesplitst: de 1e linie en de 2e linie.

  • De 1e linie zijn de voorterreinen  of “Air Sites” waar de afhandelaars de goederen uit het vliegtuig lossen.
  • De 2e linie zijn de achterliggende douane-entrepots van de afhandelaars en expediteurs die niet in de 1e linie zijn gevestigd maar elders op de luchthaven of het gebied nabij Schiphol (ongeveer het gebied van de Haarlemmermeer t/m Nieuw Vennep).

Er kan op Schiphol gebruik gemaakt worden van een Documentloos Goederen Volg Systeem (DGVS). Afhandelaars en expediteurs kunnen voor het vervoer tussen bedrijven onderling volstaan met digitale meldingen. Binnenkomende goederen gaan eerst naar de 1e linie loods van degene die de goederen lost en afhandelt.  Daarna gaan de goederen naar een verder gelegen loods op Schiphol, de zogenaamde 2e linie loods. Alle meldingen van het vervoer en voorraadmutaties kunnen gedaan worden via DGVS.  DGVS wordt ter beschikking gesteld door Cargonaut, het Port Community Systeem van Schiphol, waarop allerlei informatie tussen bedrijven kan worden uitgewisseld. Door alle goederenbewegingen in DGVS digitaal te verwerken hebben de deelnemende bedrijven en douane veel minder administratief werk. Alle berichten in het DGVS worden verwerkt tot een maandelijkse rapportage aan de gebruikers en douane. In deze rapportage kunnen eventuele mismatches worden gesignaleerd. Deze kunnen dan achteraf hersteld worden.

Uitvoer

Indien goederen via Schiphol als kantoor van uitgang worden aangegeven dient er een ECS notificatie via Cargonaut gedaan te worden. De goederen worden dan in Schiphol verwacht. In de uitvoeraangifte moet Schiphol als laatste kantoor voor het uitgaan uit de Europese Unie worden vermeld. Cargonaut zorgt er dan voor dat er een koppeling tussen de aangifte ten uitvoer, de Airway Bill (AWB) en het uitgaande manifest zal plaatsvinden. Nadat het vliegtuig is uitgegaan zal de aangifte ten uitvoer automatisch worden afgemeld.

Situatie na 1 mei 2016 onder het Douane Wetboek van de Unie (DWU)

Naar verwachting zal het systeem op Schiphol met eerste en tweede linie loodsen en het gecompliceerde DGVS, plaatsmaken voor een eenvoudiger en transparanter systeem.  Als goederen met een vliegtuig worden aangebracht en gelost, kunnen ze vervolgens met een transitaangifte of een domproc plaatsing verder vervoerd worden naar een douane-entrepot.  Ook kunnen de goederen direct ten invoer worden aangegeven.  DGVS wordt hiermee in de kern overbodig. Hierdoor wordt de luchtvrachtafhandeling waarschijnlijk tevens transparanter en wordt deze dienstverlening opengesteld aan iedereen die hiervoor de faciliteiten heeft.  Heeft u vragen over deze ontwikkeling, neemt u dan contact op met de specialisten van Maco.  Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Oorsprong aantonen

Om voor preferentie in aanmerking te komen moet de oorsprong van de goederen worden aangetoond.

» Lees verder

Veterinaire (GDB) aangiftes

Voor de keuring van dierlijke producten bij binnenkomst in de EU is een GDB aangifte nodig.

» Lees verder

Leveringscondities

Leveringscondities zijn van groot belang in de relatie tussen u en uw douanedienstverlener.

» Lees verder

Juridische zaken

Juridische zaken spelen een grote rol in de douanerie.

» Lees verder

Brexit & Douane - de gevolgen

Wat zijn de gevolgen, op het gebied van douane, van een mogelijke Brexit  voor u?

» Lees verder