Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Accijnsgoederenplaats

Niet-veraccijnsde goederen kunt u opslaan in een accijnsgoederenplaats.

Accijnsgoederen opslaan

Daarvoor is een vergunning nodig
Printvriendelijke versie

Opslag van niet-veraccijnsde goederen vindt plaats in een Accijnsgoederenplaats (AGP).

Als een bedrijf alcoholische producten in opslag heeft kan dat veraccijnsd en niet-veraccijnsd. Over veraccijnsde producten is de accijns al voldaan. In het algemeen zullen slijters, restaurants e.d. veraccijnsde producten in opslag hebben. Als een bedrijf niet-veraccijnsde producten wil opslaan of verhandelen moet het beschikken over een ‘AccijnsGoederenPlaats' (AGP). Dit is een fysiek aangewezen plek of gebouw. Om een vergunning voor een AGP te krijgen moet aan strenge administratieve en organisatorische eisen worden voldaan. Er dient bovendien zekerheid gesteld te worden aan de douane in de vorm van een bankgarantie. Binnen een AGP mag ook productie plaatsvinden, mits hiervoor een aparte vergunning is verleend.

De eisen die aan een Accijnsgoederenplaats gesteld worden zijn in de praktijk vaak zo hoog dat ze tot gevolg hebben dat slechts weinigen in de goederenketen aan deze eisen kunnen voldoen. Tevens zijn er voor accijnzen in de handel geen vrijstellingen, waardoor alleen handel in grote hoeveelheden economisch verantwoord is. Dit leidt ertoe dat de accijnsvrije handel geen markt is die door nieuwe partijen gemakkelijk toegankelijk is.  Voor de douane betekent dit dat het toezicht op de accijnshandel gemakkelijker wordt.  De grote handelaren zullen zich hoeden om te frauderen.  Daarnaast worden ze streng gecontroleerd.  Bovendien zorgt de hoge zekerheid die gesteld moet worden om accijnsgoederen op te slaan of te verhandelen ervoor dat de toetreding tot de markt extra lastig wordt.  Dit geldt met name voor de markt voor tabaksprodukten en voor sterk alcoholische dranken.

Bij hoog veraccijnsde goederen is het natuurlijk extra interessant om te frauderen.  Het zijn gemakkelijk te verkopen producten aan particulieren.  De fraude kwam in het verleden met name voor bij sigaretten en sterke drank.  Daar is nu, zeker in de douanewetgeving, paal en perk aan gesteld.  Bedrijven die dit soort producten onveraccijnsd vervoeren moeten speciale veiligheidsmaatregelen nemen.  Zo kan het zijn dat alleen bevoegde chauffeurs dit soort goederen vervoeren in speciaal uitgeruste vrachtauto's en volgens aangewezen routes. Daarnaast moet voor dit soort goederen in EMCS in principe 100% borg gesteld worden.  Alleen zeer solvabele bedrijven krijgen hiervoor een matiging.

Toegelaten Afzender & Toegelaten Geadresseerde

Een vergunning Toegelaten Geadresseerde is nodig bij het vervoer van douanegoederen.

» Lees verder

Wanneer is douaneopslag nuttig?

Opslag van goederen onder douaneverband is in principe alleen nodig om betaling van invoerrechten...

» Lees verder

AEO certificering

Met een AEO-Certificering heb je het voordeel van minder nadelen.

» Lees verder

Maco maakt mogelijk: inklaring zonnepanelen

Maco Customs Service heeft een uniek concept ontwikkeld waarmee de inklaring van zonnepanelen zon...

» Lees verder