Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Borgstelling NCTS

Printvriendelijke versie

Als douanegoederen onder dekking van een NCTS aangifte door de EU worden vervoerd, zijn over deze goederen mogelijk invoerrecht en andere belastingen verschuldigd. De douane zal belastingen navorderen als de goederen geen nieuwe douanebestemming hebben gekregen en de Transit aangifte dus niet gezuiverd is. De douane gaat er dan van uit dat de goederen illegaal in het vrije verkeer zijn terecht gekomen. Voor de inning van deze niet-betaalde rechten wil de douane een zekerheid of borg. In de Transit aangifte dient de douane-expediteur aan te geven wat de waarde van de goederen is en wat de mogelijk verschuldigde belasting is. Dit wordt door Transit geregistreerd. Telkens als een aangifte wordt opgemaakt, wordt een bedrag bijgeboekt en als een aangifte is gezuiverd, wordt het bedrag weer afgeboekt. Het is dus zaak dat bewaakt wordt dat de Transit aangiftes snel worden gezuiverd. De bedragen die met de zekerheidstelling bij Transit gemoeid kunnen zijn, kunnen zeer hoog zijn, omdat ook over de mogelijk verschuldigde BTW zekerheid moet worden gesteld. Daar staat tegenover dat de zekerheid tot 30% gematigd kan worden. Maar zelfs dan is er nog sprake van zeer hoge zekerheidstellingen. Stel dat alle openstaande Transit aangiftes in één keer geïnd zouden moeten worden omdat ze ongezuiverd blijven, dan nog is de de zekerheidstelling van 30% aan de hoge kant.

Sommige goederen zijn echter uitgesloten van de matiging van 30%. Het betreft fraudegevoelige goederen met extreem hoge belastingen zoals tabak, sigaretten, sterke drank, bepaalde landbouwgoederen, etc. Voor deze goederen moet een 100% borgstelling bij douanevervoer beschikbaar zijn. Het transport van dit soort douanegoederen moet bovendien met aanvullende logistieke en fysieke waarborgen worden uitgevoerd.

Klik hier voor een voorbeeld van de voorwaarden van een Vergunning Doorlopende Zekerheid NCTS.

Vrijstelling van borgstelling bij Transit.

De meeste vergunninghouders Transit zijn (douane-)expediteurs.  Als een vergunninghouder NCTS AEO-gecertificeerd is, kan deze vrijstelling krijgen voor de borgstelling van Transit. Er wordt dan van uitgegaan dat de relatie met de transporteur van dien aard is dat er voldoende controle over het vervoer is dat een vrijstelling gerechtvaardigd is omdat de titularis solvabel genoeg is om eventuele navorderingen te kunnen voldoen. Dit is één van de concrete voordelen die de certificering als Authorised Economic Operator aan (douane-)expediteurs biedt.

Klik hier voor een voorbeeld van de voorwaarden van een Vergunning Ontheffing Doorlopende Zekerheid NCTS.

Soort goederen

Alle goederen moeten voor de douane worden ingedeeld in het Geharmoniseerd Systeem.

» Lees verder

Hybride dienstverlening

Maco Customs Service biedt u douanesoftware én douanekennis. 

» Lees verder

Juridische zaken

Juridische zaken spelen een grote rol in de douanerie.

» Lees verder

Leveringscondities

Leveringscondities zijn van groot belang in de relatie tussen u en uw douanedienstverlener.

» Lees verder

Brexit & Douane - de gevolgen

Wat zijn de gevolgen, op het gebied van douane, van een mogelijke Brexit  voor u?

» Lees verder