Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

BTW registratie

Ondernemingen die BTW-plichtige handel drijven in Nederland moeten zich hier registreren voor de BTW. Dat kan op meerdere manieren. Maco weet welke optie de beste is.

BTW registratie in Nederland

Maco heeft de beste optie
Printvriendelijke versie

BTW registratie

Het komt voor dat een niet-Nederlandse onderneming in Nederland allerlei economische activiteiten verricht of laat verrichten, zonder - zoals bij Algemeen Fiscale Vertegenwoordiging het geval is - geconfronteerd te willen worden met het stellen van bankgaranties. Om in een dergelijk geval aan de BTW verplichtingen te voldoen, kan die onderneming ervoor kiezen zich voor de BTW in Nederland te registreren. De buitenlandse onderneming (al dan niet een EU-ingezetene) krijgt dan een Nederlands BTW nummer, zonder verdere vergunning. Deze variant is laagdrempeliger dan AFV. Het nadeel is dat de BTW voorgefinancierd dient te worden - er is in dit geval geen artikel 23 vergunning mogelijk. Het voordeel is dat er geen bankgaranties gesteld hoeven te worden en dat een registratie voor BTW veel sneller te realiseren is dan een BFV of AFV vergunning.

Bij de aanvraag van een Nederlands BTW nummer zijn enkele officiële stukken van de Belastingdienst van het land van vestiging van de aanvrager nodig, maar de verlening van het BTW nummer gaat snel, soms wel binnen 10 dagen.  Met het BTW nummer kan de buitenlandse onderneming volledig participeren in de handel binnen de Europese Unie.  Natuurlijk is er de verplichting een BTW administratie te voeren. Maco verzorgt vele van dergelijke BT -registraties en administraties.  Van belang is dat er rekening mee gehouden wordt dat de Belastingdienst, zeker als er BTW wordt teruggevraagd, streng controleert op de juistheid van alle transacties. De onderneming die de administratie in Nederland voert, is verder niet aansprakelijk voor de activiteiten van de buitenlandse vertegenwoordigde.

Opslag met BFV

Een douane-entrepot kan vaak vervangen worden door opslag met BFV.

» Lees verder

BTW verlegging

De BTW verlegging is van groot voordeel voor Nederlandse importeurs.

» Lees verder

Machtiging BFV

Zonder machtiging kan geen aangifte gemaakt worden.

» Lees verder

Brexit & Douane - de gevolgen

Wat zijn de gevolgen, op het gebied van douane, van een mogelijke Brexit  voor u?

» Lees verder