Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Certificaat van Oorsprong

Maco kan uw Certificaat van Oorsprong aanvragen en binnen een dag aan u toezenden.

Uw Certificaat binnen 1 dag!

Meer weten? Bel Maco.
Printvriendelijke versie

Certificaat van Oorsprong (CVO) Export

Een Certificaat van Oorsprong is een officieel certificaat dat aangeeft wat de oorsprong is van de goederen die op het certificaat staan vermeld. Een Certificaat van Oorsprong kan om de volgende redenen nodig zijn:

  • Handelspolitieke redenen: landen willen hun eigen markt beschermen
  • Politieke redenen: landen willen andere landen boycotten
  • In het internationaal betalingsverkeer: een letter of credit kan een certificaat van oorsprong voorschrijven

Oorsprongsregels:

Op een certificaat van oorsprong zijn andere oorsprongsregels van toepassing dan bij een certificaat inzake goederenverkeer EUR-1.

Voor fabrikanten binnen de Europese Unie zijn de oorsprongsregels van belang die zijn opgenomen in het Douane Wetboek van de Unie (DWU), artikel 60.  

Hoe dient de oorsprong te worden aangetoond?

Welke bewijsstukken er bij de aanvraag ter verkrijging van een Certificaat van Oorsprong bij de Kamer van Koophandel overlegd dienen te worden, is afhankelijk van het feit of de aanvrager een producent of handelaar is.

Het bewijs kan dan een productieverklaring zijn, waarin duidelijk het productieproces wordt omschreven. Deze beschrijving kan eventueel aangevuld worden met een opsomming van de goederencode en een kostprijscalculatie. Al naar gelang de aard van het product kunnen naast de reeds genoemde bewijsstukken ook aanvullende stukken worden gevraagd zoals Certificaten van Oorsprong van uw toeleveranciers, leveranciersverklaringen van oorsprong en dergelijke.

Handelaren kunnen de oorsprong aantonen door middel van een van de volgende bescheiden:

  • Certificaat van Oorsprong van uw toeleverancier
  • Een leveranciersverklaring van oorsprong
  • Een leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong
  • Een inkoopfactuur voorzien van een preferentiële oorsprongsverklaring
  • Een EUR-1 of een formulier model A

Met al uw vragen over exportdocumenten kunt u direct contact opnemen met onze Customer Service via telefoonnnummer 0475 425 800 of per email vragen@maco.nl

Oorsprongsdocumenten

Met de juiste oorsprongsdocumenten hoeft uw afnemer geen onnodige invoerrechten te betalen.

» Lees verder

Oorsprong vs herkomst

De begrippen oorsprong en herkomst worden vaak met elkaar verward.

» Lees verder

UCC

De UCC (Union Customs Code) zal op 1 mei 2016 geïmplementeerd worden.

» Lees verder