Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Directe vertegenwoordiging

Printvriendelijke versie

Als een douaneagent een im- of exporteur vertegenwoordigt, dan doet hij de douaneaangiftes namens die opdrachtgever. De opdrachtgever wordt daarmee formeel de aangever. De douaneagent is in principe slechts een administratieve dienstverlener zonder na de aangifte fiscaal aansprakelijk gesteld te kunnen worden. Hij maakt de aangifte namens zijn opdrachtgever. De douaneagent is er wel voor verantwoordelijk zijn werk correct te doen. De opdrachtgever kan hem hierop aanspreken onder de Nederlandse Expeditievoorwaarden.

Aansprakelijkheid 

Er is aldus een situatie ontstaan die gebruikelijk is in de fiscale wereld, immers ook belastingadviseurs maken aangiftes namens hun opdrachtgevers, zonder dat ze er zelf aansprakelijk voor zijn. Bij douaneaangiftes is dit alleen anders ten aanzien van de volgende aspecten:

  • Bij een aangifte ten invoer kan de belasting, zoals invoerrechten en BTW, verschuldigd worden door de douane-expediteur. Dit is ook handig, omdat het om vaak veel relatief kleine bedragen gaat en voor de voldoening van dit soort betalingen een borgstelling beschikbaar moet zijn.
  • Tijdens het aangifteproces is de douane-expediteur wél aansprakelijk voor eventueel verschuldigde rechten. Pas na de beëindigde verificatie gaat de aansprakelijkheid over naar de opdrachtgever.
  • Voor niet in de EU gevestigde bedrijven kan een douane-expediteur als indirect vertegenwoordiger optreden. Hij maakt dan de aangifte in eigen naam, maar voor rekening van de opdrachtgever. De douane-expediteur is dan zelf aansprakelijk voor de inhoud van de aangifte. Let op, alleen officieel toegelaten douane-expediteurs, die hiervoor een specifieke vergunning hebben als Toegelaten Douane-Expediteur, kunnen dergelijke indirecte aangiftes maken. 

Archief 

Verder is van belang dat de aangever, dus de im- of exporteur, zelf het archief van alle aangiftes moet bijhouden. Dus alle bescheiden die relevant kunnen zijn in het kader van een transactie zullen gedurende 7 jaar moeten worden bewaard.  Klanten van Maco Customs Service hoeven dit niet per se te doen omdat Maco eveneens alle stukken 7 jaar bewaart en deze beschikbaar houdt voor haar opdrachtgevers. Het is wel van belang, dat als u bijvoorbeeld aan een expediteur een (uitvoer)aangifte uitbesteedt, u er dan voor zorgt alle bescheiden toegezonden te krijgen, zodat u ze in uw administratie kunt bewaren. Er zijn nogal wat expediteurs en transporteurs die hiermee slordig zijn en de stukken niet aan de opdrachtgevers ter beschikking stellen. In veel gevallen wordt volstaan met het vermelden (en berekenen) op de factuur dat een uitvoeraangifte is gemaakt.

Bijzondere verplichting

Directe vertegenwoordiging is bij uitvoer verplicht en bij invoer niet. Dat lijkt vreemd. Dit is te verklaren door het feit dat er bij uitvoer na de aangifte nog een bijzondere verplichting is, namelijk het daadwerkelijk de EU uitbrengen van de goederen. Bij invoer is dit niet het geval. Na een aangifte ten invoer zijn de goederen 'vrije goederen' en zijn er geen verdere douaneverplichtingen. De importeur kan vrijelijk over de goederen beschikken. Het uit de EU brengen van de goederen na een aangifte ten uitvoer is de verantwoordelijkheid van de exporteur. Daarom moeten alle handelingen ook namens hem gedaan worden.

Maandkrediet

Ook al werkt een douane-expediteur als direct vertegenwoordiger voor zijn opdrachtgever, toch kan de financiële afwikkeling van de invoeraangifte, de betaling van invoerrechten e.d., via het maandkrediet van de douane-expediteur blijven lopen. Dit is een groot voordeel voor zowel de douane, de douane-expediteur als de importeur. De douane-expediteur is aldus formeel aansprakelijk voor de invoeraangifte, inclusief de betaling van invoerrechten e.d. tot de beëindigde verificatie van de douane is ontvangen.  Vanaf dat moment gaat de aansprakelijkheid over naar de importeur/opdrachtgever. Desgewenst kan de opdrachtgever/importeur ook een borgstelling afgeven bij de douane voor een eigen maandkrediet. De financiële afwikkeling van de invoeraangiftes kan dan in eigen beheer door de importeur worden gedaan. 

Machtiging verplicht bij Maco

Maco hanteert bij alle opdrachtgevers het beleid dat ze een machtiging voor directe vertegenwoordiging voor in- én uitvoer dienen af te geven. Dit maakt de problematiek overzichtelijk en schept duidelijke verhoudingen. Een machtiging directe vertegenwoordiging hoeft maar één keer te worden afgegeven en geldt dan voor alle aangiftes. De machtiging kan ook met terugwerkende kracht worden afgegeven. Maco vraagt haar opdrachtgevers zo veel mogelijk vóór de aangifte om de machtiging af te geven. Ons doel is dat er geen vertraging optreedt in het logistieke proces als gevolg van deze, helaas noodzakelijke, formaliteit.

De machtiging Directe Vertegenwoordiging bestaat in 2015 10 jaar.  Inmiddels is er veel veranderd en naar verwachting zal de tekst van de machtiging die tussen Fenex en EVO als standaardtekst overeengekomen is, worden aangepast aan de nieuwe inzichten en ervaringen.  Ook dient de tekst van de machtiging aangepast te worden aan de nieuwe Europese wetgeving, de Union Customs Code (UCC).  In Nederland heet deze wetgeving het Douanewetboek van de Unie (DWU). 

Onderstaand treft u aanvullende informatie aan over directe vertegenwoordiging. Deze informatie is beschikbaar gesteld door de Fenex, de belangenvereniging van (douane-)expediteurs. De informatie over directe vertegenwoordiging bij uitvoer is in januari 2008 beschikbaar gekomen. Heeft u vragen over de (in)directe vertegenwoordiging, neemt u dan contact op met onze Customer Service via 0475 425 800.

Hieronder treft u nog nadere informatie aan die onder andere door de Fenex, de belangenvereniging van douanedienstverleners, is opgesteld.

Inklaring van e-commerce pakketten in de EU

Maco is specialist in de douane-afwikkeling van e-commerce pakketten.

» Lees verder

TIR- en ATA-Carnets

TIR wordt gebruikt voor het transport van douanegoederen met landen buiten de EU.

» Lees verder

Juridische zaken

Juridische zaken spelen een grote rol in de douanerie.

» Lees verder

Leveringscondities

Leveringscondities zijn van groot belang in de relatie tussen u en uw douanedienstverlener.

» Lees verder

Brexit - consequences and alternatives for customs

In this blog, managing director Hans Maessen discusses the consequences and alternatives of a Bre...

» Lees verder