Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Aansprakelijkheid

Printvriendelijke versie

De douane heeft het recht tot 3 jaar na de aangifte ten invoer nog een naheffing op te leggen. Ze heeft deze bevoegdheid nodig omdat ten tijde van de invoer niet alle aangiftes uitputtend kunnen worden gecontroleerd. Het beleid van de douane is bij alle importeurs elke 3 jaar een ‘Contole na Invoer' (CNI) te doen. De douane komt dan de boeken en bescheiden van de importeur controleren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er altijd een te lage douanewaarde is opgegeven of dat structureel de verkeerde goederencode is gebruikt etc. Deze controles strekken zich niet alleen uit tot de boekhouding van de importeur, maar ook tot de administratie en het archief van de douane-expediteur die als aangever voor de importeur is opgetreden. Douane-expediteurs krijgen vaak een verzoek van de douane of van een importeur om alle bescheiden behorende bij een reeks invoeraangiftes van een importeur te presenteren. De importeur kan en mag dus een beroep doen op de archiefplicht van de aangever. De archief plicht van een douane-expediteur duurt 7 jaar.

Aansprakelijk

Een douane-expediteur zal er altijd naar streven aangiftes te doen als direct vertegenwoordiger.  Bij uitvoeraangiftes is dit verplicht, bij invoeraangiftes is dit optioneel. Als er geen machtiging directe vertegenwoordiging bij invoer beschikbaar is en de douane-expediteur dus heeft aangegeven op eigen naam en voor eigen rekening, dan is die douane-expediteur ook aansprakelijk naar de fiscus toe. Het kan dus zijn dat de importeur heeft gefraudeerd met de douanewaarde, zonder dat de douane-expediteur hiervan wist, terwijl de douane-expediteur dan toch door de douane aansprakelijk wordt gesteld voor de betaling van de invoerrechten. Dit is het schrikbeeld van elke douane-expediteur. Deze moet dan, in samenwerking met de importeur, bewijzen dat de douane ten onrechte een naheffing oplegt. De douane-expediteur moet zich op basis van het civiele recht tot zijn opdrachtgever, de importeur, wenden om het bedrag dat hij aan de douane moet betalen, van zijn opdrachtgever te claimen. In dat geval is de toepassing van de Nederlandse Expeditievoorwaarden, of Fenex-Condities, aan de orde. In veel gevallen is de opdrachtgever niet rechtstreeks de importeur, maar betreft het een expediteur die op zijn beurt weer een opdracht heeft ontvangen van de importeur. Zo kan er een hele keten van aansprakelijkheden ontstaan.

Deel deze encyclopedie via uw sociale media: