Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Machtiging BFV

Printvriendelijke versie

Een douane-expediteur moet beschikken over een machtiging om als Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiger op te mogen treden. Meestal wordt deze machtiging verstrekt door de Europese importeur. Maar het komt ook voor dat de verkoper van buiten de Europese Unie de machtiging afgeeft. Vervolgens moet de douane-expediteur het BTW-nummer controleren van degene die de goederen heeft gekocht. Dat is dus meestal de Europese importeur die de machtiging heeft verstrekt. Deze controle kan plaatsvinden via het Europese 'VAT Information Exchange System' VIES. Alleen als het BTW-nummer van de verwerver van de goederen geldig is, mag de Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiger een aangifte maken.

Na de inklaring moet de Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiger de BTW-levering opnemen in de kwartaal listing. Ook moet hij per maand alle noodzakelijke gegevens melden aan het Statistiek Autoriteiten. De Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiger treedt dus op alsof hijzelf de goederen aan de importeur verkoopt. Om dit alles te mogen doen moet de douane-expediteur over een vergunning als Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiger beschikken. Bovendien moet hij bij deze vergunning een borgstelling afgeven. De belastingdienst wil namelijk zeker zijn dat ze eventueel verschuldigde belasting bij de Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiger kan innen. De aansprakelijkheid van de Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiger beperkt zich tot de BTW over de invoertransacties. Maar hij is wel onbeperkt aansprakelijk. Hij moet dus ook betalen als een BTW-navordering hoger is dan de gestelde borg.

Ga hier naar de pagina waar u Maco digitaal kunt machtigen.

Deel deze encyclopedie via uw sociale media: