Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Entrepotveranderingen DWU / UCC

Printvriendelijke versie

Op het gebied van douane-entrepots zijn de belangrijkste veranderingen door de invoering van het nieuwe Douanewetboek van de Unie (DWU) per 1 mei 2016 als volgt:

  • Douane-entrepots B, C, D en E en het vrije entrepot vervallen.

Het entrepot type B wordt vervangen door een “Publiek douane-entrepot type II”. De entrepots type C, D en E worden vervangen door een “Particulier douane-entrepot”.

Vergunninghouders van een entrepot met type B, D en E, worden vóór 1 mei 2016 bezocht door de Douane.  Alle vergunningen zullen in de periode van 1 mei 2016 tot 1 mei 2019 worden herbeoordeeld. Voor de in Nederland meest voorkomende entrepots verandert er materieel zo goed als niets.

Lees hier meer over de opslag van douanegoederen in een douane-entrepot.

  • Uitslag uit entrepot/wederuitvoer

Bij uitslag uit een entrepot voor een bestemming buiten de EU, was het in Nederland gebruikelijk om een transitdocument op te maken. Deze Nederlandse situatie week af van de situatie binnen de EU, waar het gebruikelijk is om een wederuitvoeraangifte op te maken. Per 1 mei 2016 dient ook in Nederland een wederuitvoeraangifte op te worden gemaakt bij een uitslag uit een entrepot voor een bestemming buiten de EU. De entrepothouder blijft verantwoordelijk voor de goederen totdat de wederuitvoeraangifte de status “uitgang bevestigd” heeft gekregen. De wederuitvoeraangifte kan worden opgevolgd door een transitdocument. Dan wordt de wederuitvoeraangifte op het moment van opmaak van het opvolgende transitdocument afgemeld en komen de goederen onder het risico van douanevervoer.

  • Gebruik van een Ruimte voor Tijdelijke Opslag (RTO) om huidige overbrengingssystematiek op Schiphol met DGVS te blijven gebruiken

Per 1 mei 2016 is het volgens het DWU/UCC niet meer mogelijk gebruik te maken van de Vrije Zone Type II die op de luchthaven Schiphol nu nog wordt gebruikt. Vanaf 1 mei kan de douane de vergunning Vrije Zone Type II omzetten naar een particulier douane-entrepot.

Deelnemers kunnen er ook voor kiezen gebruik te maken van de RTO. Door gebruik te maken van een RTO blijft het mogelijk de huidige overbrengingssystematiek met behulp van het Douane Goederen Volg Systeem (DGVS) te blijven gebruiken. Goederen in een RTO kunnen maximaal 90 dagen onder deze regeling worden geplaatst. Daarna dienen de goederen onder een douaneregeling te worden geplaatst. Overbrenging tussen RTO en entrepot is mogelijk zonder bijzondere handelingen. 

  • Overbrenging van goederen tussen verschuillende entrepots.

Onder het nieuwe DWU wordt het mogelijk om goederen tussen entreports die gelegen zijn in verschillende lidstaten, over te brengen zonder Transit aangifte.  De administratie van de entreports moet hier uiteraard voldoen aan alle douanetechnische eisen.  De entrepots kunnen ook in een grensoverschrijdende vergunning worden ondergebracht.

  • Overbrenging van goederen tussen verschillende Ruimtes voor Tijdelijke Opslag (RTO)

RTO's worden veel gebruikt in de logistiek bij het in en uitgaan van containers e.d. buiten de EU.  Het wordt mogelijk om goederen uit te wisselen tussen RTO's ook als deze gelegen zijn in verschillende lidstaten.  De toepassing van deze techniek van verbonden RTO's wordt ook wel omschreven met het begrip 'Extended Gate'.  Een containerterminal aan een buitengrens beschikt als het ware over een extra poort die in het achterland c.q. voorland kan liggen, eventueel zelfs in een andere lidstaat.