Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

EUR 1 certificaat Export

Uw EUR-Certificaat afgestempeld door de Kamer én de douane, compleet met uitvoeraangifte kan Maco voor u verzorgen. Binnen enkele dagen compleet bij u op het bureau, al vanaf €20. Bel ons!

EUR-1 met uitvoeraangifte

Binnen enkele dagen gereed
Printvriendelijke versie

Certificaat inzake goederenverkeer EUR-1 en EUR-MED certificaten

In onderstaand overzicht wordt schematisch weergegeven met welke landen de Europese Unie unilaterale of multilaterale accoorden heeft gesloten voor handelspreferenties onder de EUR-regelingen.

Een EUR-1 is een oorsprongsbescheid waarmee in het land van bestemming een korting of vrijstelling op het invoerrecht kan worden verkregen. Deze korting of vrijstellingen noemt men ook wel tariefpreferentie. De preferentie op grond van een EUR-1 certificaat wordt alleen verleend in die landen waar de Europese Unie een vrijhandelsovereenkomst mee heeft gesloten. Deze landen zijn weergegeven in bovenstaand schema dat u ook als pdf-bestand kunt opvragen.

Naast de bilaterale overeenkomsten zijn er ook unilaterale overeenkomsten. In deze partnerlanden krijgen de goederen van preferentiële oorsprong uit de EU geen tariefpreferentie. Goederen van preferentiële oorsprong uit de betreffende partnerlanden krijgen in de Europese Gemeenschap wel tariefpreferentie toegepast.

Een EUR-MED certificaat wordt gebruikt indien de Pan Euro Mediterrane Cumulatie van toepassing is.

Zendingen kleiner of groter dan € 6.000

Indien een zending goederen wordt geëxporteerd en de waarde van de totale zending lager is dan  € 6.000 dan hoeft geen EUR-1 certificaat te worden opgemaakt. Er kan dan worden volstaan met een verklaring op de factuur, de zogenaamde factuurverklaring. Let wel, de oorsprongsregels zoals deze van toepassing zijn op een EUR-1 en EUR-MED certificaat zijn ook van toepassing op de factuurverklaring.

Indien een zending goederen wordt geëxporteerd en de totale waarde van de zending is meer dan € 6.000, dan dient gebruik te worden gemaakt van een EUR-1 of EUR-MED certificaat. Het aanvragen en geldig laten maken van deze certificaten bij de Kamer van Koophandel en de Nederlandse douane kan volledig door Maco Customs Service worden verzorgd.

Ook bestaat er de mogelijkheid om bij de douane een vergunning aan te vragen om niet langer EUR-1 certificaten op te hoeven maken en door de Kamer van Koophandel en de douane te laten afstempelen. Zo'n vergunning heet een vergunning Toegelaten Exporteur. Ook bij kleine aantallen exportzendingen per jaar kan zo'n vergunning al worden aangevraagd. De Nederlandse exporteur mag dan, ook boven een waarde van € 6.000 per zending, gebruik maken van een factuurverklaring. In de factuurverklaring wordt dan het nummer van de vergunning Toegelaten Exporteur vermeld. Ook bij de beoordeling van de preferentiële oorsprong, het aanvragen van de vergunning Toegelaten Exporteur en het jaarlijks bijhouden van het juiste bewijs van oorsprong, kan Maco Customs Service u van dienst zijn.

Vereenvoudiging met de combivergunning Toegelaten Exporteur

Als u dus vaker EUR-1 certificaten nodig heeft, kunt u beter een vergunning Toegelaten Exporteur aanvragen. Maco kan u helpen met de aanvraag hiervan. U kunt dan volstaan met het plaatsen van een factuurverklaring op uw factuur, ter vervanging van het EUR-1 certificaat. Dat scheelt aanzienlijk. Bij zo'n vergunning moet u wel de oorsprongsregels zorgvuldig toepassen. Als u die kennis niet heeft kan Maco u hierbij helpen. Door samen te werken met Maco bij de beoordeling van de oorsprong, krijgt u toch de vergunning van de douane zonder dat u zelf in kennis hoeft te investeren. Natuurlijk zijn er voorwaarden verbonden aan de vergunning, maar de vereenvoudiging en besparing is zo groot dat het altijd gunstig is. Maco noemt een dergelijke vergunning, waarbij we samen met de exporteur de procedures toepassen, een combivergunning. Het is inmiddels een beproefd concept.

Voor al uw vragen over exportdocumenten en oorsprongszaken kunt u direct contact opnemen met onze Customer Service via telefoonnummer 0475 425 800 of via email.

Oorsprong vs herkomst

De begrippen oorsprong en herkomst worden vaak met elkaar verward.

» Lees verder

Uitvoer

Maco biedt u alle hulp en service die nodig is om uw exportgoederen door de douane te krijgen.

» Lees verder

UCC

De UCC (Union Customs Code) zal op 1 mei 2016 geïmplementeerd worden.

» Lees verder