Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Fenex lidmaatschap

Printvriendelijke versie

Maco is actief lid van de Fenex, de Nederlandse belangenvereniging voor expediteurs en douane-expediteurs. Sinds 1 januari 2013 is Fenex onderdeel van TLN (Transport en Logistiek Nederland). Dhr. Maessen is voorzitter van het bestuur van de de douaneraad.  Door de actieve deelname in diverse overlegcircuits tussen bedrijfsleven en douane wordt in het voordeel van alle participanten informatie uitgewisseld en besluitvorming beïnvloed. Vanwege de complexiteit van de regels en procedures en de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van automatisering en regelgeving is een goede communicatie tussen douane en bedrijfsleven van doorslaggevend belang. Onderwerpen die veelvuldig aan de orde komen zijn automatisering, vereenvoudigingen, certificering, compliance, aansprakelijkheden en dergelijke. Maco probeert vanuit haar positie de belangen van haar opdrachtgevers te behartigen. Dat doet ze samen met andere actieve leden uit de Fenex, want alleen vanuit een collectief wordt de stem van het bedrijfsleven gehoord.

Actieve communicatie

De Nederlandse douane kenmerkt zich door haar open karakter. Met de Nederlandse douane kun je praten zonder dat de toepassing van de regels in het gedrang komt. Er zijn voor een probleem vaak verschillende gelijkwaardige oplossingen en de Nederlandse douane ziet dat ook zo. De douane stelt zich als taak de handel te faciliteren en vanuit die optiek is actieve communicatie tussen de douane en het bedrijfsleven alleen maar wenselijk.

Oplossingen

Maco probeert daarbij niet alleen knelpunten aan de orde te stellen, maar ook oplossingen aan te dragen. Enerzijds is de douane de aanjager van vernieuwing vanuit de wetgeving en door toepassing van nieuwe geautomatiseerde processen.  Anderzijds kunnen met opbouwende kritiek en innovatieve voorstellen vanuit het bedrijfsleven procedures gestroomlijnd worden en de samenwerking worden verbeterd. Maco wil in het belang van haar klanten vooraan staan aan het front van deze processen.

Vestiging Maastricht

Maco is in Maastricht gevestigd op de luchthaven.

» Lees verder

Roermond (hoofdkantoor)

Het hoofdkantoor van Maco ligt dichtbij de Nederlands-Duitse grens in Roermond.

» Lees verder

Brexit - consequences and alternatives for customs

In this blog, managing director Hans Maessen discusses the consequences and alternatives of a Bre...

» Lees verder