Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Minerale oliën

Printvriendelijke versie

De accijns op olieproducten wordt geheven bij producenten, handelaren en importeurs. In dit soort producten vindt natuurlijk ook op grote schaal handel plaats. Dit is dan ook nog vaak ketenhandel, waarbij de producten bij een overbrenging of transport meerdere malen verhandeld kunnen worden. De wetgeving maakt vrijstellingen in de handel mogelijk echter onder strikte voorwaarden. Vaak zijn ook buitenlandse handelaren betrokken bij de handel in deze producten. Zij moeten zich dan in Nederland (laten) vertegenwoordigen om te mogen handelen.

Naast een traditionele accijns is er ook een voorraadheffing op minerale oliën.

Het tarief is afhankelijk van het aantal kilo's of liters en verschilt sterk per produkt.

De belangrijkste produkten zijn:

  • Benzine
  • Diesel
  • Zware stookolie
  • etc.

Minerale oliën worden vaak opgeslagen en verhandeld tussen accijnsgoederenplaatsen. Om de handel te faciliteren zijn er ook fictieve accijnsgoederenplaatsen.  Maco kan handelaren hierbij van dienst zijn omdat zij over een dergelijke vergunning kan beschikken.

Klik hier voor een voorbeeld van de voorwaarden van een Vergunning Fictieve Accijnsgoederenplaats Minerale Oliën

Accijnzen

De overheid belast verschillende soorten goederen met accijnzen.

» Lees verder

Accijns op dranken

Accijns wordt o.a. berekend over alcoholhoudende dranken.

» Lees verder