Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Onafhankelijkheid Maco

Printvriendelijke versie

Maco Customs Service is een onafhankelijke, gespecialiseerde en complete douane dienstverlener.  Vanuit die achtergrond kunt u er zeker van zijn dat alle gegevens die noodzakelijkerwijs aan Maco ter beschikking moeten worden gesteld, altijd vertrouwelijk behandeld worden. Een onafhankelijk en financieel gezond bedrijf met integere medewerkers staat borg voor eerlijk zaken doen. Juist in een sector waar risico beperking en ‘compliance' op fiscaal en veiligheidsgebied steeds belangrijker worden, kan Maco hiervoor een waarborg bieden.

Compliance  

Transporteurs en expediteurs, voor wie de klantgegevens de kern van hun onderneming vormen, kunnen gerust en open met Maco communiceren. Maco zal bij haar dienstverlening steeds aan de eisen van 'compliance' voldoen door de voorschriften van de douane te volgen. Als deze verplichtingen niet in overeenstemming zijn met de belangen van de klant, zoekt Maco een praktische oplossing die acceptabel is voor zowel de klant als de douane. Het is in het belang van de klant én de douane dat Maco altijd aan de voorschriften voldoet. Alleen zo is er voldoende vertrouwen dat aan de maatschappelijke verplichtingen van alle partijen op tevredenstellende wijze wordt voldaan.

Niet-zuivering NCTS

Een Transitaangifte moet gezuiverd worden, anders eist de douane de rechten op.

» Lees verder

Borgstelling NCTS

De douane verlangt een borgstelling bij douanevervoer, tenzij u AEO-gecertificeerd bent.

» Lees verder

Leveringscondities

Leveringscondities zijn van groot belang in de relatie tussen u en uw douanedienstverlener.

» Lees verder

Juridische zaken

Juridische zaken spelen een grote rol in de douanerie.

» Lees verder

Brexit & Douane - de gevolgen

Wat zijn de gevolgen, op het gebied van douane, van een mogelijke Brexit  voor u?

» Lees verder