Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Oorsprong vs herkomst

Printvriendelijke versie

De begrippen oorsprong en herkomst van goederen worden vaak met elkaar verward.  Toch zijn het heel belangrijke begrippen in de douanerie.  Immers mede aan de hand van de oorsprong van de goederen moeten al dan niet invoerrechten worden betaald.  De oorsprong van goederen ligt in het land waar de goederen zijn geproduceerd.  De herkomst van goederen ligt in het land waar ze vandaan komen voorafgaand aan de invoer.  Een voorbeeld: er is in de hele wereld maar één fabriek die Harley Davidson motoren maakt en die fabriek staat in de Verenigde Staten.  Als nu een oude Harley Davidson vanuit Australië in Nederland wordt ingevoerd, dan is de herkomst van de motor Australië maar de oorsprong blijft de VS.

Deze oorsprongsregels zijn erg gecompliceerd.  Er zijn maar een paar specialisten in Nederland die er echt goed in thuis zijn.  Wees dus voorzichtig met deze problematiek.  Nogmaals een voorbeeld: als in de Europese Unie deegwaar, zoals spaghetti, wordt geproduceerd met graan van oorsprong uit Canada, dan verkrijgt het product niet de preferentiële oorsprong. Dus als die spaghetti vervolgens wordt geëxporteerd naar Zwitserland moet als oorsprong Canada op de factuur worden vermeld.

In een aantal gevallen wordt een Certificaat van Oorsprong gebruikt om de oorsprong aan te tonen.  In andere gevallen een EUR-certificaat.  Op beiden zijn andere regels van toepassing.  Lees in het vervolg van dit hoofdstuk hoe het precies zit.

Exportcompliance

U kunt niet zo maar naar elk land elk willekeurig product exporteren!

» Lees verder

Certificaat van Oorsprong

Een Certificaat van Oorsprong kan nodig zijn om goederen te mogen importeren.

» Lees verder

UCC

De UCC (Union Customs Code) zal op 1 mei 2016 geïmplementeerd worden.

» Lees verder