Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Opslag met BFV

Opslag met BFV is een sterk alternatief voor opslag in een douane-entrepot. Het spaart geld en is zeker zo flexibel. Maco kent de ins en outs.

Opslag met BFV

Flexibel en voordelig
Printvriendelijke versie

Met Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging (BFV) kunnen goederen ten invoer worden aangegeven in Nederland ten bate van een onderneming in een andere EU lidstaat of een niet-EU ingezetene. In het hoofdstuk over Fiscale Vertegenwoordiging wordt dit uitvoerig toegelicht en uitgelegd. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe BFV kan worden ingezet bij de opslag en distributie en daarmee opslag in een douane-entrepot overbodig kan maken.

De wetgeving die in Nederland het fundament vormt van de Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging wijkt af van die in andere EU-lidstaten. Na een aangifte met BFV vallen de goederen onder de BTW verantwoording van de Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiger onder het normale Nederlandse BTW-regime. Deze heeft hiermee de vrijheid om de goederen aan ondernemers in andere EU-lidstaten te leveren, aan ondernemers in Nederland, of zelfs de goederen weer te exporteren. De ingeklaarde goederen kunnen ook in delen weer verkocht worden, dus gedistribueerd. Dit is uniek in de EU. Alleen België heeft sinds 2013 een vergelijkbare faciliteit.

Als nu over goederen bekend is dat ze in de EU verkocht zullen worden, terwijl de afnemer in de EU nog niet bekend is, kunnen ze perfect ingeklaard opgeslagen worden onder BFV. Immers er zal geen dubbel invoerrecht betaald worden, want de goederen hebben een bestemming in de EU. Tevens kunnen de goederen in bulk ingeklaard worden, waardoor de inklaringskosten aanzienlijk lager zijn. Tenslotte hoeft er geen transitdocument van een douane-entrepot naar een andere EU lidstaat gemaakt te worden om de goederen daar in te klaren, waardoor er geen fiscale multistop nodig is. Een groot voordeel is verder dat de goederen zonder BTW aan de afnemer gefactureerd kunnen worden en dat de verkoper, indien hij een niet-EU ingezetene is, zich niet in de EU hoeft te registreren. Al deze voordelen maken opslag en distributie onder BFV een sterk alternatief voor opslag in een douane-entrepot, als aan de noodzakelijke omstandigheden wordt voldaan.

Hier staat tegenover dat de administratieve afwikkeling van de BTW zeer strikt moet worden geïmplementeerd. De Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiger is aansprakelijk voor de juiste BTW verrekening en zal dus strakke afspraken moeten maken met zijn opdrachtgever. Tevens zal hij een nauwkeurige BTW en schaduwgoederenadministratie moeten voeren om de aansprakelijkheden onder controle te houden. Maco Customs Service is een van de weinige gespecialiseerde douane-expediteurs en Beperkt Fiscaal Vertegenwoordigers die deze techniek beheersen.

Het systeem van opslag en distributie met Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging is dus heel flexibel. Distributeurs en logistieke bedrijven kunnen hier volop van profiteren. Deze techniek sluit ook perfect aan bij Nederland als distributieland. Maco Customs Service is op dit gebied een echte specialist. Maco stelt wel altijd als voorwaarde dat er goed kan worden samengewerkt met zowel de transporteur als de importeur (en eventueel de exporteur). Iedereen heeft zijn administratieve verplichtingen die hij moet nakomen. Meer informatie hierover vindt u onder Distributie met BFV.

Drempelbedragen bij afstandsverkopen

Bedrijven verkopen steeds meer goederen aan privépersonen via internet. Dit heet afstandsverkoop...

» Lees verder

Distributie & opslag met BFV

Distributie en opslag met BFV maken BFV extra aantrekkelijk.

» Lees verder

Machtiging BFV

Zonder machtiging kan geen aangifte gemaakt worden.

» Lees verder

BFV (Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging) in Ierland

...

» Lees verder