Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Tabaksaccijns

Printvriendelijke versie

De accijns op tabak is natuurlijk buitengewoon hoog en daarmee zeer fraudegevoelig. De accijns wordt geheven aan de hand van zegels. Producenten en importeurs moeten deze zegels van de overheid kopen en de tabaksproducten van dit zegel voorzien. Zo kan de consument herkennen dat hij een legaal veraccijnsd product gekocht heeft. Maar ook zegels kunnen worden nagemaakt. Omdat het kleine, eenvoudig te verhandelen produkten betreft, is de fraudegevoeligheid zeer hoog.

Naast de accijns op sigaretten is er ook een accijns op sigaren, op shag, pijptabak en ook op waterpijptabak. Eigenlijk is er een tabaksaccijns op alle producten die je rookt. Of dit nu gezond of lekker is doet niet ter zake.

De tabaksaccijns is gebaseerd op de kleinhandelsprijs voor bijvoorbeeld een pakje sigaretten, of op de kiloprijs voor de tabak bijvoorbeeld bij shag.

Minerale oliën

Op specifieke olieproducten zit accijns.

» Lees verder

Accijnsaangifte

Om accijns te betalen is een aangifte nodig.

» Lees verder