Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Uw importadministratie

Printvriendelijke versie

Het merendeel van de aangiftes ten invoer wordt door (douane-)expediteurs gemaakt in opdracht en ten bate van importerende bedrijven. Die bedrijven zijn ook degenen waar de douane aanklopt voor controles. Het is dus zaak dat u als importeur er op let dat u altijd de aangifte met de inklaringsfactuur en overige bescheiden toegezonden krijgt van uw (douane-)expediteur. Daarnaast dient u ervoor te zorgen dat alle bescheiden die bij de aangifte horen in uw administratie opgenomen zijn en ook nog na drie jaar gevonden kunnen worden. In de praktijk is dat voor veel importeurs een hele opgave. Van groot belang zijn bijvoorbeeld de oorsprongsbescheiden die de basis zijn geweest voor een tariefpreferentie waardoor er geen of een verlaagd invoerrecht betaald moest worden. Bij een 'Controle na Invoer' vraagt de douane hier altijd naar.

Douane archief

Maco Customs Service houdt een zorgvuldig en uitvoerig archief van alle aangiftes bij. In de praktijk verzamelen wij alle originele bescheiden die bij een aangifte behoren te zijn en archiveren die voor onze opdrachtgevers. Importeurs hoeven dan bij een controle slechts contact met Maco op te nemen en aan te geven welke bescheiden de douane wil zien en ze worden ter beschikking gesteld. Met enkele opdrachtgevers is Maco echter ook een 'non-archiveringsverklaring' overeen gekomen.  Meestal zijn dit expediteurs die dan in naam van de importeur alle stukken archiveren.

Controle na Invoer (CNI)

De douane kan tot 3 jaar en bij fraude tot 5 jaar na de datum van de inklaring nog naheffingen opleggen. De douane controleert steeds meer achteraf. Ze gebruikt deze controles zeer actief in haar controlemix. Bij een transactie zijn er altijd allerlei gegevens beschikbaar en relevant.  De Nederlandse wetgeving gaat meestal uit van het aantonen van een feit aan de hand van 'boeken en bescheiden'. Het is dus niet altijd exact geformuleerd welke stukken u dient te overleggen.  Dat geeft enerzijds ruimte, maar schept ook een bepaalde onzekerheid. In het algemeen gaat de douane uit van vertrouwen in haar klanten, de im- en exporteurs. En ook als er eens niet aan alle voorschriften wordt voldaan, wordt wel volstaan met een waarschuwing. Maar uiteindelijk zult u de voorschriften moeten naleven.

Overigens hoeft u niet meteen een boef te zijn als u een navordering krijgt. Er zijn nogal wat gebieden grijs in de wetgeving of op zijn minst onduidelijk of vanuit meerdere invalshoeken te beoordelen. Er worden ook veel administratieve fouten uit onwetendheid gemaakt. Meestal kunnen die fouten gecorrigeerd worden, maar dan moeten ze wel tijdig ontdekt worden. Compliance is wel een steeds belangrijker thema voor de douane. Zo wil ze graag dat ook im- en exporteurs zich certificeren als Authorised Economic Operator (AEO). Dat geeft de douane, maar ook de gecertificeerde onderneming, meer zekerheid dat alle procedures goed worden nageleefd.

Van belang is verder dat de meeste (douane-)expediteurs met een machtiging Directe Vertegenwoordiging werken. Ze vragen u deze te tekenen, waardoor de volledige aansprakelijkheid na de aangifte bij de importeur komt te liggen. Zonder een dergelijke machtiging ligt die verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij de aangever, de (douane-)expediteur. Mocht hij voor een naheffing aangesproken worden, dan zal hij op grond van zijn leveringscondities in het algemeen zijn opdrachtgever civielrechtelijk aansprakelijk moeten stellen. Steeds meer aangiftes worden daarom met Directe Vertegenwoordiging door (douane-)expediteurs gemaakt. Maco werkt uitsluitend onder Directe Vertegenwoordiging.

Als importeur blijft u dus te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk. Controleert u daarom altijd uw invoeraangiftes. Ook declaranten kunnen een fout maken, het blijft immers mensenwerk. Een cijfer of teken verkeerd in een aangifte kan al grote gevolgen hebben.

EUR 1 Certificaat Import

Een EUR-1 Certificaat is een oorsprongsbescheid.

» Lees verder

Hoe werkt NCTS / Transit?

NCTS/Transit is een Europees informatienetwerk waarmee douanegoederen worden vervoerd.

» Lees verder

Leveringscondities

Leveringscondities zijn van groot belang in de relatie tussen u en uw douanedienstverlener.

» Lees verder

Juridische zaken

Juridische zaken spelen een grote rol in de douanerie.

» Lees verder

Maco maakt mogelijk: inklaring zonnepanelen

Maco Customs Service heeft een uniek concept ontwikkeld waarmee de inklaring van zonnepanelen zon...

» Lees verder