Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Wanneer is douaneopslag nuttig?

Printvriendelijke versie

Opslag van goederen onder douaneverband is in principe alleen nodig om betaling van invoerrechten te vermijden of uit te stellen. Bij een EMEA-distributiecentrum is dit evident. Immers een groot deel van de goederen die van buiten de EU komen en daar worden opgeslagen, zullen naar alle waarschijnlijkheid ook weer de EU verlaten. Maar als op de betreffende goederen geen invoerrechten zitten kan de opslag als douanegoederen ook weer overbodig zijn en alleen maar extra kosten met zich mee brengen. In de praktijk moet de afweging altijd gemaakt worden hoeveel de besparing aan invoerrecht is bij opslag in een douane-entrepot en hoeveel de extra kosten zijn van die opslag. Want zoals we gezien hebben is opslag van douanegoederen duurder dan opslag van vrije goederen.

Als goederen worden ingevoerd waarover invoerrecht verschuldigd is, maar die pas in een later stadium in de EU worden doorverkocht, dan kan het toch nuttig zijn ze als douanegoed op te slaan om de betaling van het invoerrecht uit liquiditeitsoverwegingen uit te stellen. Dit argument speelt momenteel minder dan vroeger omdat de rente erg laag is.

Het kan zijn dat over de goederen geen invoerrecht verschuldigd is, maar dat eenvoudig de afnemer in de EU nog niet bekend is. Immers als goederen in de EU ten invoer worden aangegeven, moeten die goederen wel op een specifieke rechtspersoon ingeklaard worden. Als een niet EU-onderneming goederen in de EU wenst in te klaren, maar zich hier om welke reden dan ook niet wil registreren, dan kan douaneopslag uitkomst bieden. Voor deze situatie is er echter een alternatief beschikbaar, namelijk opslag van goederen na een aangifte ten invoer met Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging.

Domiciliëringsprocedure

De douanewetgeving ontwikkelt zich inmiddels zo ver dat er ook al in bepaalde gevallen vervoer va...

» Lees verder

Toegelaten Afzender & Toegelaten Geadresseerde

Een vergunning Toegelaten Geadresseerde is nodig bij het vervoer van douanegoederen.

» Lees verder

AEO certificering

Met een AEO-Certificering heb je het voordeel van minder nadelen.

» Lees verder

Maco maakt mogelijk: inklaring zonnepanelen

Maco Customs Service heeft een uniek concept ontwikkeld waarmee de inklaring van zonnepanelen zon...

» Lees verder